loader

Bireysel Tarot Nedir?

blog_img

Bireysel Tarot Nedir?

Tarot bir falcılık yöntemi değildir. Geçmişten başlayarak hayatın tüm açılımını masaya döken, yüzleştirmeler yapan, geçmiş ile helalleştirmeye çalışan, yaşatılanların aslında kayıp değil kazanç olduğunu anlatan, sınavlarla olgunlaştığımızı hatırlatan ve gelecekle ilgili ipuçları vererek yön gösteren, bizi oluşturan tüm gerçekleri (kodları) kartlar aracılığıyla okumaya çalışan bir tekniktir. Tarot zihne değil, ruha hitap eder. Ruhun hareketlerine rehberlik yapar. Şahıslar önemli değildir, şahıslar aracılığı ile yaşatılan olaylardaki hissedilen duygular önemlidir. Bunlar hayat dersleri ve sınavlardır. Tarot Extra Sensory Perceptions denilen “6. Hislerin” çalışmasına yardımcı olan bir araçtır. Uygun felsefelerle beslendiğinde geçmişi okur, gelecekteki ihtimalleri haber verebilir ve bugüne ait olan sorunları çözmekte, verdiği işaretlerle yardımcı olur. Tarot bize bizde olmayan bir şeyi asla veremez.


Kader sonsuz tercihlerle dolu bir ağdır. Bize yaşatılan olaylar karşısında hür irademizle tercihler yaparız. Bu tercihlere evren karışmaz, aksi takdirde tekamül olmaz. Yaptığımız tercihlerle “iyiyi veya kötüyü” biz belirleriz. Sınavlar bu tercihlere göre neticelenir. Dolayısı ile kaderi tek bir çizgi olarak tarif etmek yanlıştır. Kader bir ağdır ve bu ağ üzerinde tercihlerimizle çizeceğimiz çizgi ise tekamüldür. Tarot bize bu çizgiyi en kısa şekilde çizmemiz için rehberlik yapar.


Tarot kolay bir yolculuk değildir. Bu yolculuğa çıkmak için dağarcığımıza psikoloji, numeroloji ve sembolizmi koymak gerekir. Tarot'nun arkasındaki felsefe tüm gelecek olayların değişebileceğidir. Tarot kartları yaşamdaki mevcut rotamızı değiştirmeyecek olursak önümüzde var olan olasılıklarla ilgili bizi teşvik eder ya da uyarırlar.